باتومی
باتومی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
گرجستان
گرجستان
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
گوش آداسی
گوش آداسی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
ایغدیر
ایغدیر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
وان
وان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
باکو
باکو
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
کیش
کیش
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
مشهد
مشهد
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
نخجوان
نخجوان

جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان است که مرکز آن شهر نخجوان است. شهر نخجوان ۱۲ کیلومتر مربع وسعت دارد و کل جمهوری از ۸ شهر، ۸ شهرستان و در حدود ۲۰۳ روستا تشکیل شده‌است. در ۹ فوریه سال ۱۹۲۴ میلادی نخجوان به صورت جمهوری خودمختار تأسیس شد. این جمهوری خودمختار در جنوب قفقاز و […]

۹ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر
آذربایجان
آذربایجان
۹ مرداد ۱۳۹۵
بیشتر